Samenwerken aan de buurt

Plan of bericht | prikbord
21 juni | 16:38 uur
Bewoners Vesting Heusden | Bestuur, Bewonersvereniging Vesting Heusden
volg buur
Algemene ledenvergadering
Beste bewoners van de vesting,

De Bewonersvereniging Vesting Heusden vertegenwoordigt de inwoners van de vesting in overleg met andere belanghebbende partijen als het gaat om het behouden en verbeteren van de leefomgeving in de vesting Heusden. Met aandacht voor recreatie en in samenhang met economie en de cultuurhistorie.

De laatste vergadering van onze vereniging vond al weer enige tijd geleden plaats. In oktober 2018 hebben we de laatste algemene vergadering gehouden en de vergadering van februari 2019 stond geheel in het teken van de gemeentelijke plannen omtrent de MAVO-gymzaal. 
Daarna hebt U in verband met COVID weinig van ons vernomen maar we  hebben niet stilgezeten: . De hoogste tijd om nu weer actief voor de bewoners van de vesting bezig te gaan!

Alle inwoners van de vesting zijn welkom op onze vergadering. Niet-leden als toehoorders, leden kunnen actief aan de vergadering deelnemen. Het is mogelijk om nog voor de vergadering lid te worden. De contributie bedraagt EUR 4,50 per jaar en kan ter plekke worden voldaan, maar kan ook vooraf worden betaald via het scannen van de QR-code. Statutair geldt een minimale leeftijd van 18 jaar voor een lid en per wooneenheid kan maar een stem worden uitgebracht.

Het bestuur bestaat sinds een aantal jaar slechts uit  Frank van der Velden als voorzitter-penningmeester en  Robin Brinkman als secretaris. Richard Tewes en Jeroen Bender hebben aangegeven het bestuur te willen versterken: zij zullen zich op de ALV nader presenteren. De statuten van onze vereniging geven de mogelijkheid om met zevenen de vereniging te besturen. Er is dus ruimte voor extra bestuursleden. Als U het bestuur wilt komen versterken, bent u welkom om zich aan te melden. Er is ook de mogelijkheid om op een specifiek project actief te zijn.  

Er is een mogelijkheid om in te spreken op onze vergadering. Een spreker krijgt daarbij maximaal 5 minuten de tijd om zijn onderwerp toe te lichten. We willen hier in totaal een half uur aan besteden. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, laat dit dan uiterlijk 20 juni weten.

We zijn U hopelijk  op 23 juni a.s.. 
Inloop vanaf 19.45 uur en de vergadering begint om 20.00uur stipt .
Locatie: Creatief Centrum Heusden, Demer 1, Heusden

Met vriendelijke groet,
Bestuur Bewonersvereniging Vesting Heusden
 
lees verder
Demer 1, 5256 AB Heusden, Nederland